Sveiki atvyke!
Tikiusi ?ia jums patiks....

Sveiki!

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Naujokams

Èia uþsukit naujokai :]

2 6 Ką manote apie palydą?
by rinat
Jun 24, 2019 11:33:27 GMT 1
No New Posts TaisYklës!

Èia taisyklës kurias privaloma perskaityti visiems!

2 6 MiestOko D.U.K
by rinat
Oct 27, 2019 8:56:14 GMT 1
No New Posts Skelbimai

Skelbimu (skalbiniu xD) lenta!

5 28 Advice from my best friend
by nemo
Dec 24, 2019 16:26:41 GMT 1
No New Posts Kas neaiðku?

Jeigu kyla kokiø neaiðkumø klausk èia!

2 17 My girlfriend is boring in sex
by nemo
Nov 25, 2019 0:03:09 GMT 1
No New Posts Pasiulyk!

Turi pasiulymø dël ðio forumo? Raðyk èia!

1 8 Turi pasiulymø?
by rinat
Sept 10, 2019 7:41:04 GMT 1
No New Posts MiestOko naujienos!

Èia bus paraðytos visos miestOko naujienos!

2 15 Atnaujinta
by rinat
Nov 6, 2019 15:13:49 GMT 1
No New Posts MiestOko pinigai

Èia viskas apie miestOko pinigus!

2 8 My sex became so boring
by nemo
Nov 28, 2019 9:31:40 GMT 1

Stai ir mes

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Apie mus

3 18 Greta :>~
by nemo
Oct 27, 2019 9:16:46 GMT 1
No New Posts Musu fotkes

1 3 Some boys can’t find a good girl
by nemo
Dec 24, 2019 19:19:13 GMT 1
No New Posts Susipazinkime

Jeigu ieskot draugu uzsukit cia :>~

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Istorijos

Papasakokit savo istorija kaip atsiradot siame forume :>~

3 23 Adminuke :D
by svetlanka
Nov 6, 2019 15:15:54 GMT 1

Bustai

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Vienkiemiai

Tau nusibodo zmones? Nori gyventi viena ar su seima bet atitrukus nuo daugybes zmoniu? Tada cia Tau puiki vieta!

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Kaimai...

Nori gyventi kaime? Ten kur grynas oras,gamta...? Kelkis gyventi cia!

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Viesbutis

Cia yra viesbutis! Jei tingi rengtis buta ar nama,o gal tiesiog nori truputi pabuti kitur gali gyventi cia!

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Butai

Jei nenori gyventi name, gali gyventi bute!

1 6 Daugiabutis
by rinat
Jun 24, 2019 12:41:06 GMT 1
No New Posts Namai namuèiai!

Èia mûsø namai namuèiai!

Sub-boards: Eglutes namas http://i42.photobucket.com/albums/e330/babiejuliegurl/avatars/always.gif, karol and dian home, Danielle's namas http://i174.photobucket.com/albums/w84/ashleyy8888/untitled.jpg, Chris nameliukas http://img441.imageshack.us/img441/3198/glitteryourwaye966adb80mq.gif, TaMsOs namas http://i61.photobucket.com/albums/h79/tamsa/Awatarai/ththth6379b076.png, musmyria's namelioookas :), Swajoklës namukas!, girlx nameliukas, #~Monikos~# namas, Jeigu norite namo...

56 201 Jeigu tu nori namo...
by nemo
Nov 6, 2019 15:17:52 GMT 1
No New Posts Sodai gëlës ir kt.

Sodai gëlës ir kt.Ásirenkite savo sodà!!

4 33 karol ir dinos8 sodas
by nemo
Sept 28, 2019 21:23:11 GMT 1

Mokykis, dirbk...

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Darbas

Nori dirbti? Uzsuk!

1 8 Nori dirbti?
by .Šėšėlis.
Feb 8, 2007 13:17:38 GMT 1
No New Posts Mokykla

Èia mokykla!

Sub-boards: 1a-4a kl., Jei nori tapt mokytoju...

5 92 1a kl.
by Kelenerry
Jan 9, 2020 15:30:57 GMT 1
No New Posts Darþelis

Èia vaikø darþelis!

1 5 Darzelis (liutuku grupe ;D)
by _Saules_Vaikis_
Feb 23, 2007 17:02:49 GMT 1

Pramogauk linksmai!

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Treniruotes

Cia vyks treniruotes!
Plaukimo, lauko ir stalo teniso, badmintono, tinklinio, dailiojo ciuozino ir kitos...

1 5 Plaukimo treniruotes
by .Žirgų mergiotė ;> .
Mar 18, 2007 20:01:42 GMT 1
No New Posts Sporto klubai

1 6 Sporto klubas "Sportas"
by nemo
Aug 26, 2019 9:50:45 GMT 1
No New Posts Baseinas

Cia baseinas! Uzsukit,paplaukiokit...

1 3 Baseinas "Oaze"
by nemo
Aug 26, 2019 9:52:42 GMT 1
No New Posts Sventes

Sventes...Kokios labiausiai laukiat? Kaip atsventet viena ar kita svente? Apie visas sventes kalbekites cia!

4 28 Valentinke <3
by svetlanka
Oct 27, 2019 8:57:57 GMT 1
No New Posts Kavines

MiestOko kavines...Uzsukit, pavalgykit, atsigerkit :)

3 13 Kavine "SkanauS"
by _Saules_Vaikis_
Mar 6, 2007 12:52:09 GMT 1
No New Posts MiestOko radijas

Cia MiestOko radijas!...!

1 12 FM
by Kelenerry
Oct 4, 2019 21:00:44 GMT 1
No New Posts Parduotuvës

Èia visokios parduotuvës.Pirkit,parduokit...Ásirenkit savo parduotuvæ!

Sub-boards: Mega, Akropolis, Knygø parduotuvës, Juvelyrinës parduotuvës, Avataru parduotuves, Maðinø parduotuvës, Þaislø parduotuvës, Rûbø parduotuvës

12 63 deimantu parduotuve merginom
by svetlanka
Aug 1, 2019 6:15:40 GMT 1

MiestOkas

Board Threads Posts Last Post
No New Posts Sapnai...

Magiskas dalykas-sapnai...Ka apie juos manote? Ar sapnuoja kiekvienas? Ar buna perspejamieji sapnai? Kokia sapnu reiksme? Pabandysim suprasti visa tai cia.

2 3 De ja Vu
by _Saules_Vaikis_
Mar 28, 2007 18:32:59 GMT 1
No New Posts Zurnalai

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Muzikos grupës/dainininkai

Ákurk savo muzikos grupæ! Prisijunk prie jau æsanèiø!

Sub-boards: STYLE_MACHINE, .Sweet memory. http://i160.photobucket.com/albums/t186/svajokle/Ivairumai/Avatarai/thguitar.jpg, Jei nori muzikos grupës...

9 41 Jei nori grupës.
by _Saules_Vaikis_
Mar 28, 2007 13:15:18 GMT 1
No New Posts Kelionës!

Èia kelioniø agentûra.Keliauk ir skrisk kur tik nori!!!

2 2 Paslaptingi toliai
by .Žirgų mergiotė ;> .
Mar 21, 2007 17:33:03 GMT 1
No New Posts Pieðkit,kurkit,raðykit...

Èia galite dëti savo pieðinius,eilëraðèius,raðinius ir kt.

Sub-boards: Fotografuokit!, Pieðkit!, Raðykit!

0 0 No posts have been made on this board.
No New Posts Vaiku namai

1 2 Vaikø namai "Dream"
by Danielle
Feb 21, 2007 18:56:13 GMT 1
No New Posts Ðeimos!

Ieðkai seimos?Pataikei kaip tik èia!

6 36 Šypsniukės šeima
by .Žirgų mergiotė ;> .
Mar 18, 2007 20:05:16 GMT 1
No New Posts Groþio salonas

Pasigraþinkit!!!

1 1 ~Buk grazi~
by _Saules_Vaikis_
Feb 23, 2006 20:47:48 GMT 1
No New Posts Biblioteka

Èia-biblioteka.Skaitykit ir diskutuokit apie knygas!!!!

3 11 Ką neseniai valgėte? Aš prašau smagu;)
by zebrak
May 10, 2019 8:03:06 GMT 1
No New Posts Paplepëkim!!!

Èia galës bûti patys ávairiausi pokalbiai.Plepëkit kiek tik norit!

5 62 Dedu tau karmą!
by svetlanka
Jul 31, 2019 20:05:29 GMT 1
No New Posts Paplûdimys ir jûra

Èia paplûdimys ir jûra.Plaukiokit,þaiskit ir darykit viskà!

2 10 Ką valgyti žvaigždžių karų visatoje?
by bober3
Apr 18, 2019 15:37:18 GMT 1
No New Posts Gyvunu prieglauda

2 18 Kaip manote apie palydos agentūras?
by zebrak
Apr 25, 2019 15:07:13 GMT 1
No New Posts Modeliø agentûros

Èia modeliø agentûros!

Sub-boards: TaVo StIlIuS http://images.google.lt/images?q=tbn:uFQVgdzhgCfyEM:http://www.radiomaru.com/drawings/old/style.gif, Mod.Agentura "Stila", Mod.Agentûra "Saulës spindulys", Jei norite agentûros...

9 18 Kaip praleidžiate laisvalaikį?
by zebrak
Apr 12, 2019 13:14:03 GMT 1
No New Posts Realybës ðou

Èia vyks ávairiausi realybës ðou!

2 7 Nesu tikras!
by zebrak
Feb 20, 2019 17:21:28 GMT 1
No New Posts + ir -

4 14 Kas nutiko jums neseniai?
by zebrak
Apr 4, 2019 16:27:48 GMT 1

Legend

New Posts New Posts No New Posts No New Posts

Forum Information & Statistics

Board Statistics
Threads and Posts
Total Threads: 162      Total Posts: 832
Last Updated: 1a kl. by Kelenerry (Jan 9, 2020 15:30:57 GMT 1)
Recent Threads - Recent Posts - RSS Feed
Members
Members
Total Members: 29
Newest Member: nemo
Most Users Online: 59 (Aug 5, 2012 2:44:40 GMT 1)
View today's birthdays
Members Online
Users Online
0 Staff, 0 Members, 1 Guest.
24 Hours
Users Online in the Last 24 Hours
0 Staff, 0 Members, 8 Guests.